Newbie guide (rs)

From AssaultWiki
Jump to: navigation, search

Ako ste novajlija u igri AssaultCube, poželjno je da se upoznate sa osnovama igre.

Contents

Ćaskanje

Da biste poslali poruku, pritisnite taster T, zatim otkucajte poruku i pritisnite taster Enter.

Timski razgovor

Timski razgovor je neophodan ukoliko igrate timske igre, a naročito kada je reč o organizovanim mečevima klanova, tako da je on implementiran u Assaultcube. Lak je za korišćenje - umesto tastera T, pritisnite Y. Ove poruke će biti prikazane u plavoj boji, za razliku od običnih poruka koje su zelene boje.

Imena

Naravno, pošto naučite da koristite taster T, ubrzo ćete saznati i kako da promenite svoje ime. Kada instalirate igru podrazumevano ime (pseudonim, nadimak) u igri je "unarmed". Po nadimku će vas ljudi prepoznavati. On može može biti jako raznovrstan i jedino ograničenje je vaša mašta. Da biste promenili svoj nadimak npr. u Jovan, potrebno je da samo pritisnete taster T i otkucate /name "Jovan" u vasoj konzoli.

Pošto je dobar deo igrača u klanovima, primetićete kod njih dodatak imenu koji označava klan kome pripadaju - klanska oznaka. Klanska oznaka obično stoji ispred nadimka igrača, mada u pojedinim slučajevima može se naći i posle nadimka, pa čak i unutar njega.

Pažnja: Namerna upotreba tuđeg nadimka i klanske oznake bez dozvole je prekršaj koji se kažnjava upisom u "Crnu listu", tj. odstranjivanjem igrača sa najvažnijih servera.

Oružje

Izbor oružja je različit u zavisnosti od pojedinačnih igara, međutim u igrama sa zastavom i u borbi do smrti obično se može koristiti kompletan arsenal, koji se, pored pištolja, noža i bombe kao dodatne opreme, sastoji još od pet raspoloživih osnovnih oružja - jurišna, automatska i snajperska puška, karabin i sačmara. Da biste izabrali jednu od njih, potrebno je pritisnuti taster B i kliknete na odgovarajuće oružje. Odabrano oružje moći ćete da koristite tek nakon što poginete i ponovo oživite.

Koncepcija igre

Suština igre je da odstranite protivnike, običnim ubistvom (frag) ili ubistvom kojim raznesete protivika (gib). Za ovo ubistvo je karateristično da telo suparnika eksplodira. Često se vrednuje kao dva ubistva, tako da je efikasniji od običnog ubistva. U igri AssaultCube može protivnika da raznesete nožem, bombom ili hicem u glavu iz snajperske puške. Svi ostali načino kojima je moguće eliminisati suparnika se posmatraju kao obično ubistvo. U verziji 1.1 ako ste dovoljno blizu suparnika sačmarom možete da ga raznesete protivnika, ali se to ubistvo vrednuje kao obično ubistvo.

Osnovne kontrole

Osnovne kontrole koje su suštinske za igru.

Kretanje

W
Kretanje napred
S
Kretanje nazad
A
Kretanje levo
D
Kretanje desno
Space
Skok
Shift
Čučanj

Pomeranjem miša menja se smer u kome gledate.

Borba

MOUSE1 (levi taster miša)
Pucanje
MOUSE2 desni taster miša)
Služi za bacanje bombi. Medjutim, ukoliko koristite snajper, tasterom palite okular na snajperu.
R
Dopuna municije
Točkić na mišu
napred ili nazad - Služi za promenu oružja
1/2/3/4
Tasterima 1,2,3,4 možete brzo promeniti oružje

Razno

Tab
Ukoliko držite taster TAB u igri, videćete rang listu igrača i nj. osnovnu statistiku.
LALT (Left Alt)
Pokazuje mapu i vaš položaj na mapi.
/
Alternativna konzola
Esc
Pokazuje meni
B
Služi za promenu osnovnog oružja (novo oružje možete da koristite nakon što poginete i ponovo oživite)


Personal tools