FAQ (rs)

From AssaultWiki
Jump to: navigation, search

Kako da otvorim konzolu?

Pritisnite taster za obrnutu kosu crtu (/), ili taster T i onda ukucajte / pre nego što dodate vašu komandu. Oba načina će imati isti efekat, svaki tekst koji počinje sa / će biti shvaćen kao komanda. Još jedan način da dođete do konzole je pritiskom na taster tild (~), koji se nalazi iznad tastera TAB.

Poruke brzo nestaju sa ekrana!

Pritisnite taster F11 da vidite veći broj poslednjih poruka. Možete takođe da koristite taster minus (-) na numeričkoj tastaturi (ne minus u redu sa brojevima), da premotate poruke u nazad. Setite se da pritisnete taster plus (+) na numeričkoj tastaturi da premotate do najnovijih poruka, u suprotnom nećete odmah videti nove poruke. Ne treba da pritiskate taster + više od jednom, jer će već nakon prvog puta sve biti vraćeno na prikaz novih poruka. Da biste zatvorili prošireni prozor sa porukama ponovo pritisnite F11.

Imam zastoj u zvuku kada igram AC na linux mašini

Postarajte se da imate libsdl biblioteku koja je previdena sa OSS podrškom, na primer apt-get install libsdl1.2debian-oss ako imate operativni sistem baziran na Debian sistemu.

Igra radi jako sporo

Proverite preporučena grafička podešavanja u readme datoteci.

Kako da promenim oružje?

Pritisnite taster B i odaberite novo oružje. Takođe možete da dođete do menija i iz konzole komandom /showmenu weapons ako ste greškom pripisali drugu funkciju tasteru B.

Zašto ne mogu da pucam brzo iz pištolja?

Ovo je učestali problem na Linuksu i nije specifičan za AssaultCube. Izmenite /etc/X11/xorg.conf datoteku tako da postavite vrednost Emulate3Buttons na no.

Na Ubuntu 8.10 sistemu, deluje da izmena xorg.conf datoteke nema efekta na emulate3buttons podešavanje. Postavljen je članak koji bi trebalo da razreši dati problem, ovde: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1013430

Igra nasumično prestaje da radi

Na Windows sistemu, može se desiti da vam se pojavljuje prozor koji kaže: "ac_client.exe has encountered an error and needs to close." Ako se ovo ne događa svaki put kada pokušate da pokrenete igru, teško da mi nešto možemo da učinimo povodom toga.

Na Linux sistemu, NVIDIA's drajveri imaju grešku u sebi koja dovodi do zamrzavanja ekrana u igri. Najjednostavniji način da se to ispravi (bez ponovnog pokretanja sistema) je da se ponovo pokrene X server (Ctrl-Alt-Backspace). Ipak, izgubićete sve što vam je ostalo otvoreno a niste zapamtili. Tako da treba da pogledate kako da izlistate i ugasite aktivne procese na Linux sistemu pomoću terminala (koristeći novu sesiju). Da biste došli do ekrana za prijavljivanje nove sesije koristite kombinaciju tastera Ctrl-Alt-F1,F2,F3, itd.

Zašto korišćenje točkića na mišu usporava ciljanje i usporava rad sa menijem?

Ovo je problem specifičan za Linux sistem i ne smeta preterano, ali može vas sprečiti da dobro igrate. Problem je veći nego onaj sa pucanjem iz pištolja. Srećom postoji rešenje.

Otvorite assaultcube.sh, i nakon #!/bin/sh, dodajte sledeće linije:

export SDL_VIDEO_X11_MOUSEACCEL="1/1/1"
export SDL_VIDEO_X11_DGAMOUSE=0

Kako da isravim ovu grešku ?

Ako dobijate missing "]" ili missing ")" ili unknown command poruke za stvari koje su radile, ili za delove koji su deo zvaničnog izdanja, onda to znači se potkrala greška negde u CubeScript kodu u vašem config/saved.cfg.

Moraćete da uklonite datoteku config/saved.cfg dok je igra ugašena - jer se u nju upisuje pri gašenju igre, takođe proverite da datoteka config/autoexec.cfg ne pokreće nikave komande. Pri tome proverite i instalacioni direktorijum i direktorijum vaših ličnih podataka, jer igra koristi podatke sa ovih lokacija. Ako imate nalog KORISNIK, a verzija igre je X.Y probajte da nađete lokaciju gde igra snima svoje podatke:

  • u /home/KORISNIK/.assaultcube_vX.Y/ za linux ili Mac OS X sisteme
  • unutar ?MYDOCUMENTS?\AssaultCube_vX.Y na Windows sistemima

Unutar Mac "Launcher App" možete iskoristiti prikladno dugme u meniju igre da dođete do vašeg ličnog direktorijuma.