Clan (rs)

From AssaultWiki
Jump to: navigation, search

Klan je neodređeni termin kojim se obično označava manja grupa igrača, koji redovno igraju zajedno AssaultCube.

Uopšteno

Postoji veliki broj klanova u igri AssaultCube. Oni se mogu sastojati od nekoliko prijatelja, ali isto tako mogu biti dobro organizovane grupacije igrača sa jasno definisanim ciljevima, strukturom i hijerarhijom među članovima. Životni vek klana takođe varira, od nekoliko časova do nekoliko godina, kao što varira i broj članova u klanovima.

Pošto je igra sama po sebi neorganizovana u pogledu timova, igrači imaju tendenciju da se organizuju među sobom. Ova činjenica je dovela do toga da postoje vrlo različiti tipovi klanova.

Nadmetanje između klanova je uobičajeno, ali isto tako i raznovsno. Pojedini klanovi se zadovoljavaju igranjem nadmetanjem na javnim serverima, dok drugi organizuju pojedinačne mečeve sa suparničkim klanovima. Turniri i rang liste (ladders) su upravo dizajnirani za borbu između klanova.

Veliki broj klanova poseduje privatne servere, na kojima igraju mape i modove koje sami biraju. Privatni serveri su korisni za organizovanje treninga, mečeva unutar klana ili mečeva protiv drugih klanova. Takodje, oni su veoma pogodni za igru jer obično nisu opterećeni problemima karakterističnim za javne servere, kao što su ubice saigrača ili spameri.

Klanska identifikacija

Some players with clantags

Igrači pokazuju pripadnost nekom klanu tako što uz svoje ime nose jedinstvenu oznaku, koja se naziva TAG. Ona se obično nalazi ispred imena, ali pojedini klanovi dozvoljavaju da igrač sam bira gde će je upisati.

Klanske oznake su u najvećem broju slučajeva odvojeni zagradama ili smbolima, kao npr. u imenu "=DOE=John", gde je "=DOE=" klanska oznaka a "John" ime igrača.

Ako igrač, koji nije član izvesnog klana, koristi klansku oznaku tog klana bez dozvole, u najvećem broju slučajeva biće upisan u crnu listu (blacklist). Uspešnost ove mere je diskutabilna, imajući u vidu koliko je lako nekom problematičnom igraču ili varalici da zloupotrebi tuđe ime. Isto tako, banovanje igrača samo na osnovu njihovog imena, može imati za rezultat ostranjivanje nevinog igrača čije je ime bilo zloupotrebljeno sa ciljem da mu se naruši reputacija.

Kako postati član klana

Postoje dva načina da jedan igrač postane član klana: regrutacijom i pozivnicom.

Regrutacija

Regrutacija je uobičajen način - klan obveštava čitavu zajednicu da je otvoren za prijem novih članova. Informacija o tome da li klan prima nove članove ili ne, može se naći na više lokacija:

  • Sajt datog klana
  • IRC datog klana
  • Na serverima klana u vidu dnevne poruke (message of the day)
  • Na AssaultCube forumu
  • Čet dok igrate sa igračem datog klana.

Pojedini klanovi nemaju nikakve uslove, koje moraju ispuniti novi članovi kako bi pristupili klanu. U tom slučaju, igrač postaje član pošto doda svom imenu klansku identifikaciju, međutim većina klanova ne praktikuje ovakav pristup. Probirljivi klanovi zahtevaju da kandidat postavi snimke ekrana i snimke svojih igara na sajt. Takođe je običaj da se organizuju i test mečevi za proveru potencijalnog kandidata. Nakon što sa uspehom prođe sve testove - npr. pobedi u tri meča jednog od igrača tog klana - može pristupiti klanu.

Pozivnica

Drugi klanovi su jos probirljiviji u pogledu novih članova. Ukoliko pronađu nekoga iz zajednice koji odgovara njihovim specifičnim kriterijumima, mogu ga pozvati da im se pridruži. Kao primer za klan koji praktikuje da uručuje pozivnice potencijalnim kandidatima je Tear you Down. Ovaj klan poziva kandidata na probu, i nakon ozbiljnog testiranja i razmene ideja klan odlučuje da li kandidat ostaje ili odlazi.

Pogledajte