Supported/Minimum Hardware (rs)

From AssaultWiki
Jump to: navigation, search

Hardware Specifications


AssaultCube je igra sa malim zahtevima za resursima računara. Sa pogodnim podešavanjima, igra se može pokrenuti in starijim i sporijim računarima. Takođe igra može se podesiti da koristi sve dodatne efekte za brže i novije računare. Podnošljivi minimum za igru je:

  • CPU - Intel Pentium III 500Mhz (or AMD equivalent)
  • Graphics - nVidia GeForce 256 (or ATI equivalent)
  • RAM - 128 MB (256 or higher recommended)